Trang chủ » FAQ & Reviews
FAQ & Reviews
Update day:
1. (Tiếng Việt) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (01/10/2020)

Lấy ý kiến về an ninh Quốc phòng (file đính kèm)

259-QD-BQL quy hoach Van Tuong

718-QD-UBNDdieuchinhQuyhoachVantuong

nen dia hinh19.12.dwg

quocphong.vantuong.dwg

 

 

Full name: (Tiếng Việt) Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Add: (Tiếng Việt) Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.

Email: (Tiếng Việt) dungquat@quangngai.gov.vn

Reply :
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828