Trang chủ » Invest » List of investment projects

LIST OF INVESTMENT PROJECTS

TT Tên Dự án Chủ đầu tư Diện tích (ha) Vốn đăng ký  Khu vực   (Tỷ đồng) 1 Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) 151.00 48,000.00 KCNPĐÔNG 2 […]

Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828