Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính
03/07/2018

100% Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố trong tỉnh đều xây dựng baner hoặc có Chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính. Đây là một trong những nội dung yêu cầu của Kế hoạch​ tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa được ban hành điều chính, bổ sung.

Bảng niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Kế hoạch yêu cầu công tác tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo kịp thời, thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều phải niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương.

Tuyên truyền kết quả công tác triển khai kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành (eOffice) nhằm đạt được chỉ tiêu 100% cơ quan nhà nước cấp xã thực hiện liên thông eOffice đến hết năm 2018.

Tuyên truyền kết quả thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh nhằm tiến tới mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%.

Cán bộ Tổ Một cửa đang tiếp nhận hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH MTV 19/5

Về nội dung tuyên truyền, kế hoạch yêu cầu tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước về CCHC, nhất là Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Như Ý

 

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828