Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội
Đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội
26/02/2018

Để tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo một trong những nội dung quan trọng của chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Chỉ thị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan ​tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:​

Thay đổi nhận thức từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp

Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, làm chuyển biến thay đổi trong nhận thức đến thay đổi trong hành động của cán bộ, công chức, viên chức xem doanh nghiệptừ đối tượng quản lý sang đối tượng phục vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực như: xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, xây dựng, tín dụng, đầu tư… nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương. Tiếng nói của doanh nghiệp được chính quyền các cấp lắng nghe thường xuyên và yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng pháp luật.

Chủ động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời và hiệu quả. Trong đó, đặc biệt là hỗ trợ triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đưa dự án sớm đi vào hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, áp dụng khoa học – kỹ thuật và công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

 Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp

Tiếp tục quán triệt, tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch hành động của tỉnh tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/02/2017; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Kế hoạch hành động của tỉnh tại Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/7/2017. 

Không gây khó khăn cho doanh nghiệp

Từng sở, ban ngành, UBND các cấp và từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đầu tư sản xuất kinh doanh. Không hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mọi trường hợp quan liêu, vi phạm, gây phiền hà cho doanh nghiệp phải được xử lý nghiêm minh, công khai theo quy định pháp luật.

Đề nghị cắt giảm tối thiểu 30% thời gian hội họp

Các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên duy trì đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ảnh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cắt giảm tối thiểu 30% thời gian hội họp, dành thời gian đi cơ sở để nghe, nắm bắt tâm tư của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan trong về việc đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

B.T​ (quangngai.gov.vn)

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828