Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư
Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư
26/11/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian đến.

KCN VSIP Quảng Ngãi đang là điểm đến của nhiều dự án FDI

Cụ thể, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh, đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX; Kết luận số l8-KL/TU ngày 19/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX và Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2017-2020 của tỉnh, về yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đa dạng các phương thức xúc tiến đầu tư. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, tạo sự gần gũi, ấn tượng tốt với các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư tại tỉnh; góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Đối với công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, cần có kế hoạch, chương trình, nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực.

Chủ động nắm bắt tình hình trong nước, thế giới và thị hiếu của các nhà đầu tư, trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có chủ trương, biện pháp kịp thời, phù hợp.

Tăng cường, chủ động liên kết với Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tranh thủ tối đa các cơ hội quảng bá, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Như Ý

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828