Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Đẩy mạnh cải cách, kiểm soát TTHC nâng cao năng lực cạnh tranh
Đẩy mạnh cải cách, kiểm soát TTHC nâng cao năng lực cạnh tranh
17/12/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ năm 2017. Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 2018 liên quan lĩnh vực cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như sau:

​Các cơ quan, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng kiểm soá​t các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trước khi ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, địa phương; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương sau khi Nghị định quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được Chính phủ ban hành;

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, giảm gánh nặng hành chính, hiệu quả chỉ đạo điều hành của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo, họp;

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, địa phương thực hiện trong năm 2017 theo danh mục đã được ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo tích hợp các dữ liệu TTHC thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, địa phương;

Tiếp tục tổ chức vận hành và nâng cao hiệu quả Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương

VQH (quangngai.gov.vn)

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828