Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
27/07/2017

Thực hiện Công văn số 495 – CV/ĐUK ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020; trong tháng 7/2017, các Chi bộ trực thuộc Ban Quản lý đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

 Ra mắt Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Ban Quản lý đã chỉ đạo 14 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Ra mắt Chi ủy Chi bộ phòng Quản lý đầu tư nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội các Chi bộ đã tổng kết những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, chú trọng làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đại hội cũng đã bàn bạc, thảo luận các giải pháp thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Như Ý

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828