Trang chủ » Các phó ban

Đàm Minh Lễ

Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: (84.255) 3641503
Fax: (84.255) 3645828
Email: damminhle@dungquat.com.vn

Hà Đức Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: (84.255) 3645683
Fax: (84.255) 3645828
Email: haducthang@dungquat.com.vn

Lê Hàn Phong

Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: (84.255) 3612647
Fax: (84.255) 3645828
Email: lehanphong@dungquat.com.vn
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828