Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAR INDEX của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAR INDEX của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
24/08/2018

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) vừa có văn bản số 1444/KH-BQL ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 thì Ban Quản lý xếp vị trí thứ 13/20 sở, ban, ngành của tỉnh; trong đó có 2/6 chỉ số thành phần Ban Quản lý đạt điểm tối đa.

Mục tiêu của Ban Quản lý trong năm 2018 là tập trung đẩy mạnh CCHC để cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX trong năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy, tăng tưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của tố chức, cá nhân trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Ban Quản lý cũng đề ra một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu để cải thiện Chỉ số PAR INDEX) năm 2018, như:

◦ Xếp hạng vị thứ trong top 10 thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh; 100% văn bản QPPL được ban hành đảm bảo đúng trình tự, quy trình theo quy định; 95 – 100% TTHC giải quyết đúng hạn; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý thông qua điều tra xã hội học đạt từ 28 – 30/38 điểm,…

◦ Tổ chức triển khai thực hiện đạt 100% Kế hoạch CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Ban Quản lý; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác CCHC và kỷ luật kỷ cương hành chính.

◦ Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật có sai sót thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý.

◦ Triển khai thực hiện tốt việc kiểm soát TTHC; chủ động cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

◦ Thực hiện nghiêm các Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động; Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý. Trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án tinh giản biên chế, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức; bố trí công chức, viên chức đúng cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo đề án vị trí việc làm đã được duyệt.

◦ Thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị trực thuộc.

◦ Tiếp tục triển khai hoàn thiện và liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp…

 

                                                                          Nguyễn Tấn

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828